BLOGI: Miten energiamanagerointi digitalisoidaan?

Mitä energiamanagerointi tarkoittaa käytännössä? Jos asiaa kysyisi maallikolta, vastaus saattaisi olla, että korkeaa teknistä osaamista vaativaa asiantuntijatyötä, jota vain harvat osaavat. Totuus on kuitenkin toinen, sillä tyypillisesti energiamanagereiden työ on erilaisten tietojen hakemista lukuisista rakennus- ja kylmäautomaatiojärjestelmistä. Kovapalkkainen asiantuntija saattaa käyttää suurimman osan työajastaan erilaisiin järjestelmiin kirjautumiseen, tietojen etsimiseen ja niiden keräämiseen kovalevyn kulmalle tallennettuun[…]

Optiwise digitalisoi energiamanageroinnin

    Optiwise Oy kehittää energiamanageroinnin digitalisointia. Palvelun digitalisointi on aloitettu seitsemässä liikekiinteistössä ja pilotointia jatketaan vuoden 2017 loppuun saakka. Kokeiluhankkeeseen on myönnetty rahoitusta hallituksen kärkihanke KIRA-digistä. Ensimmäisessä vaiheessa kokeilussa on keskitytty kaupan kylmäautomaatiosta saatavan datan keräämiseen, visualisointiin ja tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä. Lisäksi osassa kohteita on pilotoitu koko kiinteistön energiankulutuksen seurantaa ja analysointia. Keskeisessä[…]

Optiwise parantaa Pirkanmaan Osuuskaupan energiatehokkuutta

Kaupan kylmälaitteissa valtava säästöpotentiaali EcoReal on aloittanut energiamanageerauksen yli kymmeneen market-kiinteistöön S-ryhmän eri osuuskaupoille. Palvelun piirissä on niin Prismoja kuin S-marketteja. Erityinen huomio palvelussa kiinnittyy kaupan kylmälaitteiden energiatehokkuuden optimointiin, joka on ollut aiemmin vähemmän seurattu osa-alue. Kylmälaitteiden energiaoptimointi vaatii onnistuakseen hyvät työkalut, joilla laitteiden lämpötilaa ja toimintaa voidaan seurata. Lisää haastetta tulee siitä, että elintarvikkeiden[…]

Energiamanageroinnin digitalisointiin rahoitusta KIRA-digistä

Optiwise-sovelluksen kehittämiseen on myönnetty 40 000 euron rahoitus KIRA-digin toisella hakukierroksella. Kokeiluhankkeessa energiamanageroinnin digitalisointia pilotoidaan seitsemässä liikekiinteistössä. Päätavoitteena on poistaa suurin osa nykyisistä manuaalisista työvaiheista ja mahdollistaa asiantuntijoiden työajan käyttö asiakasta konkreettisesti hyödyntäviin toimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa tutkitaan neuroverkkoihin perustuvan tekoälyn hyödyntämistä energiamanageroinnissa. KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja[…]